Privacyverklaring schoonheidssalon Sense Skin & Body

Schoonheidssalon Sense Skin & Body, gevestigd aan de Elzenweg 33c te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In verband met de geldende privacywetgeving is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

Sense Skin & Body
Elzenweg 33c, 5144 MB te Waalwijk
Telefoonnummer: 06-51 90 34 22

Website: www.sense-skinandbody.nl

E-mailadres: info@sense-skinandbody.nl

De eigenaresse Vanessa Kleevens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Sense Skin & Body, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen over deze privacyverklaring dan kun je mailen naar info@sense-skinandbody.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sense Skin & Body verwerkt persoonsgegevens en gezondheidsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de cliënt verstrekt tijdens het intakegesprek, omdat onze cliënt gebruik wenst te maken van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam / handtekening
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Medicijngebruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sense Skin & Body verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden aan ons verstrekt met toestemming van de ouder/ verzorger van de cliënt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sense Skin & verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Sense Skin & Body verwerkt persoonsgegevens met als doel contact op te nemen met de cliënt via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Sense Skin & Body mailt, appt of belt cliënten met aanvullende gegevens in de vorm van een nieuwsbrief omtrent events, aanbiedingen, mededelingen en indien er wijzigingen zijn omtrent diensten en/of producten. Hiervoor geeft de cliënt toestemming door ondertekening van dit formulier. De cliënt kan ten alle tijden deze toestemming intrekken. De cliënt kan dit aangeven via info@sense-skinandbody.nl
 • Sense Skin & Body verwerkt persoonsgegevens en gezondheidsgegevens voor het opstellen van facturen.
 • Sense Skin & Body verwerkt persoonsgegevens in de zin van voor- en na foto’s om resultaten ten aanzien van huidverbetering te kunnen bekijken. Daarnaast hebben wij foto’s van cliënten waarop hun uiterlijke kenmerken te zien (kunnen) zijn. De foto’s blijven eigendom van de salon. Hiervoor geeft de cliënt toestemming door ondertekening van dit formulier.
 • Sense Skin & Body gebruikt persoonsgegevens voor de afhandeling van een betaling.
 • De mappen met klantgegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte.
 • De cliënt dient openheid te geven van informatie, zoals gezondheid, medicijngebruik en andere relevante informatie t.b.v. van de behandeling. De cliënt is zich bewust van het feit dat het achterhouden of het geven van onvoldoende, onduidelijke of incorrecte informatief aan de medewerker van Sense Skin & Body, (negatieve) gevolgen kan hebben voor de behandeling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sense Skin & Body bewaart persoonsgegevens. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens en alle andere gegevens van de betreffende persoon; Indien de cliënt langer dan twee jaar niet geweest is, worden de persoonsgegevens nog bewaard volgende de wettelijke verplichting van de Autoriteit Persoonsgegevens en de wettelijke verplichting van de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Sense Skin & Body verstrekt uitsluitend informatie aan derden (met toestemming van de cliënt) als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden kunnen o.a. zijn een arts en/of specialist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sense Skin & Body gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Sense Skin & Body. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking de toestemming of bezwaar maken via info@sense-skinandbody.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Sense Skin & Body wijst de cliënt tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sense Skin & Body neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via info@sense-skinandbody.nl Sense Skin & Body heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • De computer van Sense Skin & Body is beveiligd met een wachtwoord.
 • De website van Sense Skin & Body is voorzien van een beveiligingssoftware, met ssl slotje in browser balk.
 • De computer heeft een passende firewall.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Wet WKKGZ:
Sense Skin & Body valt onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen.

ONZE SOCiALS

Sense Skin & Body
Elzenweg 33C
5144 MB Waalwijk

info@sense-skinandbody.nl
06 51 90 34 22

KvK 76295907
BTW nummer NL003069277B46

Wilt u een mooie en gezonde huid?

ontwerp + bouw insect reclame

Afspraak/info